^^

//
  Mathias Haintzl 1758
&1786 Theresia Thaller 1765
 
  |  
  A. Katharina Hainzl 1791  
  |  
  Theresia Preihs 1815  
  |  
  Franz de Paula Berger 1843  
  |  
  Anton Berger 1873-1916  
  |  
  Josef Berger 1907-1989  
  |  
  x x  
  |  
  Martin Berger 1976-  
  |  
  x x