Stejskal

^^

o Thomas & Nepomucena Pokorný
o Franz 1821 & Beata Lakomý 1817
o Johann 1853 & Josefa Hyncica 1858
o Josefa 1891 &1915 Wilhelm Höll 1886
...